FÖR ER MED KAPITALÄGARE SOM KUNDER DPC Platform DPC Monitor FÖR ER SOM ÄR KAPITALÄGARE ÖVERBLICK HANDLAR
OM DETALJER
Se hela portföljen - värdepapper, valutor, fastigheter, lån, samlingar

Få snabb överblick - nå alla detaljer enkelt
ALLTID UPPDATERAD
FÖR BESLUT & ANALYS
Dagligt uppdaterad med senast kända information, direkt från källorna

Tillgång till nuläge och all historik - via mobil, surfplatta och dator
KONTAKTA OSS VILL DU VETA MER?
DPC – system, tjänster och information för effektivare, enklare och säkrare kapitalförvaltning.
Våra tjänster används idag för hantering av mer än

500

Miljarder SEK

400

Portföljer
i hela Norden
Beprövade tjänster och system

Vi har sedan 2009 byggt och levererat våra tjänster med branschstandarder och beprövade tekniker, och adderar nya funktioner i takt med omvärldens krav och förmåga.

Alltid tillgängliga, överallt

Våra tjänster online är tillgängliga dygnet runt. Våra användare nyttjar våra tjänster över i princip hela världen.

Snabba, skalbara, flexibla

Vi kan snabbt ge tillgång till våra tjänster, och i där hantera kundens alla tillgångsslag. Vår plattform har anslutning till de flesta stora banker och förvaltare i Norden, och det går fort att addera nya anslutningar.

 • Behöver ni hjälp att få en dagligt uppdaterad översikt över er egen portfölj?
 • Behöver ni sammanställa information från många olika förvaltare, banker, egna tillgångar, onoterade innehav, och fastigheter?
 • Vill ni följa er portföljs hållbarhet och inkludera SFDR i rapporteringen?
 • Söker ni en lösning för genomlysning och analys av exponering?
 • Levererar ni förvaltningstjänster till en stor mängd kunder och vill effektivisera portföljadministration, kundkommunikation och rapportering?
 • Behöver ni kunna exportera dagliga data kring den totala portföljens alla delar – för att analysera vidare i t.ex. ett eget risksystem?
 • Vill ni förse era kunder med en klientportal där de får tillgång till interaktiva verktyg?
Vad kan DPC göra för er?

Våra tjänster används idag av många olika typer av kunder. Läs mer nedan – eller kika på listan över några av våra kunder.

Vi hjälper er att komma igång snabbt med våra tjänster. Vi har färdiga paket att utgå ifrån, och baserat på dessa kan tjänsterna anpassas och skräddarsys för era behov.

Få total överblick, bättre beslutsunderlag och minska administrationen med DPC Monitor

Ha dagligt uppdaterade siffror tillgängliga för alla kring portföljen, från styrelse till revisorer. Lägg in investeringspolicyn och få varningar vid limitöverträdelser. Skapa rapporter och presentationer för olika ändamål. Automatisera sammanställning av information från alla källor: förvaltare, banker, depåer, portföljsystem.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, lån

Öka kontroll och minska administrationen med DPC Monitor

Ha dagligt uppdaterade siffror tillgängliga för alla kring portföljen, från styrelse till revisorer. Lägg in investeringspolicyn och få varningar vid limitöverträdelser. Skapa rapporter och presentationer för olika ändamål. Automatisera sammanställning av information från alla källor: förvaltare, banker, depåer, portföljsystem.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, skulder

Öka kontroll och minska administrationen med DPC Monitor

Ha dagligt uppdaterade siffror tillgängliga för alla kring portföljen, från styrelse till revisorer. Följ tillgångarna, skulden och solvensgrad dagligen. Lägg in investeringspolicyn och få varningar vid limitöverträdelser. Skapa rapporter och presentationer för olika ändamål. Automatisera sammanställning av information från alla källor: förvaltare, banker, depåer, portföljsystem.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, skulder

Få total överblick, bättre beslutsunderlag och minska administrationen med DPC Monitor

Ge alla kring portföljen ett gemensamt verktyg för överblick. Ta snabbt och enkelt fram rapporter för olika ändamål. Samla protokoll, analyser och all annan dokumentation kring portföljen i verktyget. Automatisera sammanställning av information från alla källor: förvaltare, banker, depåer, portföljsystem.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, lån

Få total överblick, bättre beslutsunderlag och minska administrationen med DPC Monitor

Automatisera sammanställning av information från alla källor: förvaltare, banker, depåer, portföljsystem. Ta enkelt fram rapporter för olika ändamål. Samla protokoll, analyser och all annan dokumentation kring portföljen i verktyget.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, lån

Öka kontroll och minska administrationen med DPC Monitor

Ha dagligt uppdaterade siffror tillgängliga för alla kring portföljen, från styrelse till revisorer. Lägg in investeringspolicyn och få varningar vid limitöverträdelser. Skapa rapporter och presentationer för olika ändamål. Automatisera sammanställning av information från alla källor: förvaltare, banker, depåer, portföljsystem.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, lån

Se och få kontroll över din totala portfölj med DPC Monitor

Se dina totala tillgångar och skulder. Lättöverskådligt, tillgängligt via mobil, surfplatta och dator. Automatisera sammanställning av information från förvaltare, banker, depåer, och tag med alla tillgångar och skulder, inte bara värdepapper. Följ utvecklingen varje dag, dra ut totalrapporter, jämför olika förvaltare med varandra.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, samlingar (t.ex. konst), kryptovalutor, skulder, m.m.

Öka kundnyttan och minska administrationen med DPC Platform

Ge kunden överblick över hela sin portfölj, även externa tillgångar, och automatisera sammanställning av information. Dela dokument från alla möten, beslut och råd. Automatisera rapportering och uppföljning.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, samlingar, lån

Hantera kundernas totala portföljer med DPC Platform

Samla information om kundens alla tillgångar och skulder, från alla dess förvaltare, banker, depåer. Automatisera sammanställning av information. Dokumentera alla möten, beslut och råd. Automatisera rapportering och uppföljning. Tillåt kunderna själva att addera mer information i portföljen.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, samlingar, skulder

Effektivisera och få total överblick med DPC Platform

Automatisera sammanställning av information från alla förvaltare, banker, depåer, och tag med alla tillgångar och skulder. Få stöd för att samordna hantering av flera portföljer parallellt. Ge rätt individer tillgång till rätt delar av portföljinformationen.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, fastigheter, samlingar, skulder

Få bättre beslutsunderlag, och minska administrationen med DPC Monitor

Automatisera sammanställning av information från alla förvaltare, banker, depåer, och tag med alla tillgångar och skulder. Ge rätt individer tillgång till rätt delar av portföljinformationen. Låt vissa portföljer delas av flera individer.

Hantera alla former av portföljinnehåll: fonder, aktier, obligationer, private equity, valutor, derivat, kryptovalutor, fastigheter, samlingar (t.ex. konst), lån

DPCs tjänster och system

DPC Monitor

FÖR KAPITALÄGARE

Ger dig tillgång till dagligt uppdaterad, konsoliderad information om den egna portföljen. Via smartphone, dator, eller surfplatta.

Förser dig med stöd för att enkelt kunna följa och styra portföljen. Innehåller verktyg för att kunna verifiera, analysera, samarbeta, kommunicera och dokumentera. Använd färdiga paket för att snabbt komma igång, eller skräddarsy för era behov.

Avsedd för

 • Pensionsstiftelser
 • Pensionskassor
 • Försäkringsbolag
 • Fackförbund
 • Stiftelser
 • Kommuner
 • Universitet
 • Företag
 • Family offices
 • Individer

DPC Platform

OM DU HAR MÅNGA KAPITALÄGARE SOM KUNDER

Automatisera hanteringen av era kunders portföljer. Kraftfulla, lättillgängliga verktyg online – med er grafiska profil.

Innehåller verktyg för backoffice, analys, administration, kundkommunikation, dokumentation, och integration med andra system. Färdiga paket för att snabbt komma igång. Lätt att anpassa och bygga på.

Avsedd för

 • Privatbanker
 • Multi-family offices
 • Investeringsrådgivare
 • Kapitalförvaltare
 • Fondbolag

Utveckling och integration  |  Processförbättring

Vi hjälper er att effektivisera och strömlinjeforma era processer kring portföljen, införa våra tjänster, integrera med banker och förvaltare, eller skapa speciallösningar för era behov.

Våra modulariserade system, i kombination med vår långa erfarenhet av rapportering till ägare och styrelser, gör att vi kan skapa effektivt stöd för er verksamhet. Men också att vi kan hjälpa er optimera era processer.

Vill du prova på våra tjänster? Vill du veta mer?
Kontakta oss!