DPC Monitor

Ha alltid tillgång till uppdaterad, sammanställd information om den egna portföljen. Få stöd för att verifiera, analysera, samarbeta, kommunicera och dokumentera.

Avsedd för:

  • Pensionsstiftelser
  • Pensionskassor
  • Försäkringsbolag
  • Fackförbund
  • Stiftelser
  • Kommuner
  • Universitet
  • Family offices
  • Individer
DPC Monitor kan anpassas efter era behov och er verksamhet.
Använd och betala bara för de funktioner som nyttjas.
Snabb överblick och visuella verktyg
Överblick och detaljer

Få omedelbar överblick över portföljen, värden, trender och eventuella gränsvärden och varningar. Följ avvikelser nedåt i portföljen och leta orsaker. Drill-down från toppen ned till enskilda innehav.

Interaktiva verktyg för analys

Visuell och interaktiv analys av portföljen i detalj, nu och historiskt. Undersök allokering och exponering, risk, attribution, m.m. Använd genomlysningsfunktionen för att se innehåll i fonder, och alla detaljer i portföljen.

Uppföljning anpassad efter era behov
Alla former av tillgångar och skulder; alla typer av instrument

Samla och följ information om alla tillgångar (och skulder) oavsett typ: Fonder, Aktier, Obligationer, ETF:er, Private equity (PE), lån, fastigheter, skog, ädelmetaller, konst, derivat, m.m.

Skräddarsydd portföljhantering

Definiera en eller flera portföljer, med önskade delportföljer/strukturer. Konsolidera och aggregera tillgångar (och skulder)  från alla olika källor, depåer, förvaltare.

Policykontroll och varningar
Policykontroll

Bygg in investeringspolicy och regler i verktyget. Definiera gränsvärden för allokering och exponering. Definiera vilka benchmark och mål som skall gälla på olika nivåer I portföljen.

Varningar och larm

Automatiserade varningar och larm vid överträdelse av gränsvärden.

Automatiserad hantering – från import till konsolidering och beräkning
Automatisk konsolidering & beräkning

Automatisk beräkning av värde, avkastning, samt en stor mängd relaterade nyckeltal på samtliga nivåer I portföljen, och för alla relevanta tidsperioder.

Automatiserad import

Automatisk import av transaktioner, priser, värden, exponering, m.m. från alla relevanta källor: banker, depåer, förvaltare.

Modulariserat, anpassningsbart, interaktivt gränssnitt
Paket för olika behov och verksamheter

För att snabbt komma igång finns ett antal beprövade paket med funktioner.

Modulariserat & anpassningsbart

Systemet erbjuder en stor mängd funktioner och vyer som kan sättas samman unikt för varje kund, och även för enskilda användare för att ge olika roller olika stöd, t.ex. styrelseledamöter, analytiker, administratörer.

Gränssnitt för både smartphone och dator

Använd verktyget via smartphone, surfplatta eller dator. Innehållet anpassas för enhetens storlek och typ.

Dokumentarkiv och stöd för beslut, kommunikation och samarbete
Arkiv för interna & externa dokument

Lagra alla dokument som rör portföljen och arbetet kring denna: rapporter, analyser, beslutsunderlag, mötesprotokoll, förvaltarkommunikation, etc.

Anteckningsfunktion för dialoger och beslut

Dokumentera interna möten, förvaltarmöten, idéer, beslut, analyser direkt i verktyget. Dela anteckningarna med andra individer runt portföljen.

Kraftfull rapportgenerator med er profil
Rapportgenerator

Generera rapporter för uppföljning, avstämning, beslutsmöten o.dyl. när det behövs. Rapporten genereras baserat på den senast tillgängliga informationen och levereras direkt.

Stort bibliotek av rapportmallar

Skapa snabbt ett eller flera rapportpaket baserat på ett mycket omfattande bibliotek av rapportblad. Sannolikt finns där det mesta som behövs, baserat på våra många befintliga kunders tidigare krav och önskemål.

Skräddarsy rapportpaket

Saknas något i de befintliga mallarna kan vi bistå med att skräddarsy rapportpaket för era behov.

Er grafiska profil

Vi hjälper er anpassa era rapportpaket så att det förses med grafiska element från er egen grafiska profil.

Enkel administration
Portföljadministration

Vissa typer av portföljinnehåll saknar publik information. Via enkla formulär kan dessa registreras manuellt.

Spårbarhet

Spåra alla värdens ursprung för att identifiera eventuella avvikelser. Drill-down ned till enstaka transaktioner.

Felsökning och -korrigering

Får enkelt överblick över samtliga värden som ligger till grund för beräkningar och resultat, och se värdenas ursprung/avsändare – för att kunna kontakta källan och kräva korrigering.

Säker och tillförlitlig
Hög säkerhet

Individuella användarkonton med möjlighet avgränsa tillgång till olika delar av portföljen. Krypterad överföring av information. Separat hantering av kundspecifik information. Möjlighet till 2-faktorinloggning.

Styr behörighet till funktioner och data

Dela ut behörigheter och definiera vilka individer – ägare, familjemedlemmar, styrelsemedlemmar,  kommittéemedlemmar, tjänstemän, administratörer, revisorer – som skall ha  tillgång, och vilken  information och vilka funktioner de skall se.

Redundant lagring och drift

All data lagras på flera ställen för att eliminera risk för dataförlust.

Tillgängligt överallt
Finns för app och webb

Nå och arbeta med portföljen överallt där de finns tillgång till Internet. Fungerar i smartphone, surfplatta eller dator. Innehållet anpassas för enhetens storlek och typ.

Support

Vår supportfunktion är ständigt redo att svara på frågor och utföra uppgifter för att hjälpa användare av systemet.

Omfattande stöd för integration, import och export av data
Dataexport

Använd färdiga exportmallar eller skapa skräddarsydda exporter till Excel, eller PDF. Dra ut positionslistor, transaktionshistorik, avkastningsdata, tidsserier och läs in i Excel eller andra
system.

API

Kraftfullt API för att möjliggöra export av data till andra system för vidare bearbetning av data.

Integrationsplattform

Kärnan i DPC:s system är vår egen integrationsplattform, vilken möjliggör snabb, enkel, robust integration med alla former av datakällor för portföljdata och marknadsdata.

DPC Monitor kan anpassas för olika behov och verksamheter. Kontakta oss för att beskriva era specifika behov.