KUNDER

DPCs tjänster används av kunder av alla slag: vissa investerar själv, andra har externa rådgivare, vissa har hundratals egna kunder.

Portföljernas storlek sträcker sig från motsvarande ett par miljoner SEK upp till över 40 miljarder SEK. Innehållet i portföljerna omfattar alla former av finansiella instrument, tillgångar och skulder; fonder, obligationer, aktier, ETF:er, fastigheter, derivat, kryptovalutor, likvida medel, ädelmetaller, private equity, samlingar (t.ex. konst).

Gemensamt för kunderna är att de sökte effektiva och lättillgängliga verktyg för att alltid ha tillgång till uppdaterad och sammanställd information för beslut och analys.

Exempel på kunder

Alandia Försäkring (Finland)

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse

AstraZeneca Pensionsstiftelse

Bliwa Liv- och Sakförsäkring

Gabler (Norge)

Kyrkans pensionskassa

Landsorganisationen

Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

Nobelstiftelsen

Offentliganställdas Förhandlingsråd

Omställningsfonden

Peter Aas AS (Norge)

Sveriges Kommuner och Regioner

Sparinstitutens Pensionskassa

Söderberg & Partners Securities

Tyréns Stiftelseförvaltning