KUNDER

DPCs tjänster används av kunder av alla slag: vissa investerar själv, andra har externa rådgivare, vissa har hundratals egna kunder.

Portföljernas storlek sträcker sig från motsvarande ett par miljoner SEK upp till över 40 miljarder SEK. Innehållet i portföljerna omfattar alla former av finansiella instrument, tillgångar och skulder; fonder, obligationer, aktier, ETF:er, fastigheter, derivat, kryptovalutor, likvida medel, ädelmetaller, private equity, samlingar (t.ex. konst).

Gemensamt för kunderna är att de var och en

  • behöver hjälp samla in information om sina innehav från många olika källor: förvaltare, banker, depåer/förvar, eller system.
  • vill ha effektiva och lättillgängliga verktyg för att alltid ha tillgång till uppdaterad och sammanställd information för beslut och analys.

Exempel på kunder

Alandia Försäkring (Finland)

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse

AstraZeneca Pensionsstiftelse

Gabler (Norge)

Kyrkans pensionskassa

Landsorganisationen

Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

Nobelstiftelsen

Offentliganställdas Förhandlingsråd

Omställningsfonden

Peter Aas AS (Norge)

Sveriges Kommuner och Regioner

Sparinstitutens Pensionskassa

Söderberg & Partners Securities

Tyréns Stiftelseförvaltning