Hur går det för institutionella kapitalförvaltare?

Hur påverkas stora institutionella, långsiktiga kapitalägare i Sverige av osäkerheten på finans­mark­nader­na? Vad hände med dem förra året? Hur ser det ut just nu?

Vi visar här hur ett stort antal svenska kapital­­förvalt­nings­­port­följer värda drygt 200 miljarder kronor utvecklas.

 

Vad händer – dag för dag?

Diagrammet nedan visar hur alla portföljerna utvecklas i medeltal, dag för dag.

Vad händer på längre sikt – med 1 års perspektiv?

Diagrammet nedan visar – månad för månad – hur portföljerna ut­veck­lats de senaste 12 månaderna. Mörka områden betyder att många portföljer har ungefär samma utveckling (avkastning och risk). Punkten i mitten av molnet visar medel­värdet för portföljerna. Håll pekaren över punkten för att se värdena. Läs mer nedan.

Molnet ovan visar portföljernas långsiktiga utveckling. Månad för månad visar de portföljernas olika totala avkastning (Y-axeln) och risk (X-axeln) de senaste 12 månaderna.

Använd tidsreglaget för att stega bakåt/framåt i tiden.

 

Detaljer

Portföljerna är institutionella (ej privata) och långsiktiga, och innehåller olika kombinationer av aktier, räntor, alternativa tillgångar, fastigheter och likvida medel. Vissa portföljer omfattar ett par hundra miljoner kronor, andra tiotals miljarder kronor

Medelvärdena beräknas likaviktat, dvs. utan hänsyn taget till portföljernas olika storlek.

Molnet: Vid varje datum i illustrationen visas portföljernas utveckling de senaste 12 månaderna. Detta för att illustrera den långsiktiga förändringen. Det innebär att snabba, korta förändringar jämnas ut och långsiktiga trender kan utläsas. Avkastningen i varje månadspunkt visar varje portföljs avkastning under de senaste 12 månaderna fram till och med valt datum. Risken i varje månadspunkt visar varje portföljs volatilitet under de senaste 12 månaderna fram till och med valt datum.

Vill du veta mer om hur vi hjälper våra kunder ha daglig koll på sina portföljer? Kontakta oss gärna!