Digital rapportering är snabbare, säkrare och tydligare

Jämfört med manuell.

Manuell rapportering är ofta excel- och personberoende, uppbyggt i flera steg och med de risker och fel det kan innebära. Genom vårt system Monitor har vi kopplat ihop datakällorna med analyssystemen och visar resultatet över internet i en integrerad digital process.

Det innebär att Monitor kan ge en lägesrapport varje dag och överallt. På mobilen, i surfplattan och i datorn. Systemet kan också lagra olika typer av dokument som rör portföljen – ett ”inbyggt portföljminne”.

Hjälp att klara de nya regelkraven.

Även för den oinvigde.

Ansvaret för institutionell kapitalförvaltning landar allt tydligare på styrelse- och huvudmannanivån. De är vanligtvis inte experter på kapitalförvaltning.

De finansiella marknaderna och produkterna har blivit allt svårare att förstå sig på.

Ledamöterna blir klämda mellan dessa sköldar. Avgörande beslut kräver tidig insikt och ett helhetsperspektiv hos alla i styrelsen.

Behovet av att kunna följa upp kapitalförvaltningen på ett mer överskådligt och lättillgängligt sätt påtalas ofta av både revisorer och risk och compliance-funktioner.

 

Vi kan det här.

Vi har gjort det förut.

Vi har 20 års erfarenhet av rapportering till styrelse och ledning. Det har lärt oss att överblick, tillgänglighet och tillförlitlighet är nödvändigt när man styr och kontrollerar stora kapital.

Digital Portfolio Control AB är ett fristående bolag med IT-fokus. Vi är en avknoppning från Wassum. Företagets namn är nytt men våra system och tjänster används sedan flera år.

Vi stannar inte här.

Att fortsätta utvecklingen är självklart.

Vi kan och tänker både IT och finans. Vi vet att finansvärlden, regelverken och tekniken inte kommer att stå stilla. Monitor måste därför utvecklas hela tiden.

Det är en förutsättning för att kunna stödja våra kunder. Både idag och i morgon.

Vårt fokus har hittills legat på lite större institutionella kapitalägare och deras behov. Vi ser framför oss även andra användare inom både semiretail- och retailmarknaderna med motsvarande behov.

Monitor är inte en produkt utan en teknisk plattform (”motor”). Den kan anpassas på input- och outputsidan till olika användartyper. Monitor kan också med fördel byggas in i någon annans tjänst och även under någon annans varumärke.

Monitor är en mjukvara man hyr.

Produkten levereras i en app.

Monitor kan användas av alla som idag sysslar med manuell insamling, sammanställning och presentation av rapporter för institutionella portföljer.

Systemet anpassas till olika portföljer och kunders behov. Genom ett klick på skärmen har man tillgång till den information man vill kunna se och hantera. Monitor går att använda i PC, surfplattor och mobiler.

Man hyr Monitor per månad och betalar för de moduler man behöver. Efter en digitalisering av importkällor och historik är man igång.